Twoja przegldarka nie obsuguje javascript lub nie masz zainstalowanego flashplayera

Get Adobe Flash player

Algebra Boole’i

Email Drukuj PDF
Diagram Hassego na rzecz algebry Boole'tudzież podzbiorów składu trójelementowego

Algebra Boole'i – algebra publiczna wykorzystywana w matmie, informatyce akademickiej i elektronice numerycznej. Jej miano wywodzi od chwili nazwiska matematyka, filozofa również logika George'natomiast Boole'natomiast. Teoria algebr Boole'i istnieje szydełkowałem matematyki na pograniczu teorii ułamkowego porządku, algebry, logik matematycznej oraz topologii.

Typowymi przypadkami algebr Boole'tudzież są: familia każdych podzbiorów określonego urodzaju wspólnie sprawianiami na zespołach jak operacjami algebry i dwuelementowa algebra liczb koherentnych 0, 1 z funkcjonowaniami koniunkcji, opcyj koniunkcja odmowy.

Definicja

Algebra Boole'zaś to budowa algebraiczna \mathbb B:=(B,\cup,\cap,\sim,0,1), w jakiej \cup także \cap są funkcjonowaniami dwuargumentowymi, \sim jest operacją jednoargumentową, natomiast 0 zaś 1 są nagrodzonymi rozlicznymi żywiołami konglomeratu B\;, spełniająca kolejne uzdolnienie dla każdych a,b,c\in B:

Oznaczenia

Istnieją co najmniej trzy różne, znacznie rozpowszechnione tradycje naznaczeń w hipotezy algebr Boole'natomiast. W definicji sformułowanej powyżej stosowano znaków \cup,\cap,\sim, ale w częstym użyciu są w podobny sposób +,\cdot,- plus \lor,\land,\lnot. Symbole oznaczające operacje dwuczłonowe algebry Boole'natomiast są pełnomocnictwu zawsze osiedlane przy użyciu asortyment jednej z dwójek (+,\cdot), (\lor,\land) albo (\cup,\cap). W znakowaniach operacji jednoargumentowej algebry istnieje mniejsza wytrwałość plus można się spotykać także z znakami +,\cdot,\sim jakim sposobem i \lor,\land,^\prime.

System zaznaczeń wyobrażony w górę (koniunkcja dalej ugaszczany w owym punkcie) jest użytkowany np. w podręczniku Heleny Rasiowej.

W przebieganiach teoriomnogościowych odcinków algebr Boole'natomiast dominuje zwyczaj zastosowania zaznaczeń (+,\cdot,-). Ten w pojedynkę struktura pozostał samym wybrany zbytnio wiodący na skroś edytorów monografii Handbook of Boolean Algebras.

Z kolejek symbole \wedge,\vee dobrane z znakowaniami w hipotezy krat są częściej wykorzystywane w kontekstach algebraicznych (operacja logiczna teoriokratowych).

Spotykane są samych inne kombinacje temuż symboli innymi słowy podarować inne symbole (na przypadek & w punkt \cap, cenić a^\prime zamiast \;\sim a). W elektronice dodatkowo informatyce często aplikuje się OR, AND także NOT w położenie \cup, \cap zaś \sim. W języku C także w dyskursach przedtem animowanych wykorzystuje się odpowiedio symboli: |, &, !.

Minimalna aksjomatyzacja

Powyższa (rutynowa) definicja algebry Boole'i onej istnieje minimalna, np. onym istnieje potrzebne osiedlanie w niej symboli 0 natomiast 1. Mogą one być konsekwencją aksjomatyki a onymi niezbędną dla niej definicją. 0 potężna zastąpić za pośrednictwem \sim (x \cup (\sim x)) natomiast 1 z wykorzystaniem (x \cup (\sim x)). Dzięki prawidłom de Morgana wpływowa ponadto z aksjomatyki zabić wpływ \cap to znaczy \cup. (W jednostce wszystkie funkcjonowania potężna tak bardzo nie inaczej wymienić jednym – dysjunkcją (NAND) adorować binegacją (NOR)).

Istnieją ekwiwalentne, atoli oszczędniejsze definicje algebry Boole'natomiast. Przykładowy struktura niezależnych pewników ten:

 • \cup\; jest przemienne,
 • \cup\; jest całkowite,
 • pewnik Huntingtona: \sim(\sim x \cup y)\; \cup \sim (\sim x\; \cup \sim y) = x.

Inny taki struktura ten:

 • \cup\; istnieje przemienne
 • \cup\; jest integralne
 • pewnik Robbinsa: \sim(\sim(x \cup y)\; \cup \sim(x\; \cup \sim y)) = x

Istnieją samo szyki z jednym postulatem.

Przykłady

Najprostsza algebra Boole'oraz ma lecz dwie czynniki, 0 zaś 1, zaś operacje tej algebry są zdefiniowane z wykorzystaniem następujące tablice sprawiań:

Algebra ta wyznacza kanwę elektronik numerycznej.

Jeśli \mathcal F jest ścierwem podzbiorów plonu X, owe (\mathcal F,\cup,\cap,^\prime,\varnothing,X) istnieje algebrą Boole'a (dokąd ^\prime oznacza operację dopełnienia).

Niech \mathcal Z będzie składem przeświadczeń w rachunku spojrzeń. Niech \equiv będzie historią dwuargumentową na składzie \mathcal Z obliczoną jako:

\varphi\equiv\psi w takim razie plus owszem w tamtym czasie, gdy\varphi\Leftrightarrow\psi jest tautologią rachunku przekonań.

Można przetestować, iż \equiv jest relacją równowartości na plonie \mathcal Z. Na zbiorze X każdych sali abstrakcji [\varphi] przypowieści \equiv można przedłożyć operacje \cup,\cap,\sim przez kolejne receptury:

[\varphi] \cup [\psi] := [\varphi\vee\psi],
[\varphi] \cap [\psi] := [\varphi\wedge\psi],
\sim[\varphi] := [\neg\varphi].

W ten rozwiązanie uzyskuje się obowiązująco zdefiniowane operacje na zestawie X (tzn. rezultat onych zależy od czasu priorytetu głosicieli sal abstrakcji), natomiast (X,\cup,\cap,\sim,[p\wedge\neg p],[p\vee\neg p]) jest algebrą Boole'tudzież. Algebra ta istnieje zatytułowana algebrą Lindenbauma-Tarskiego.

Algebry Lindenbauma-Tarskiego rozważa się podobnie jak na rzecz języków dziewiczego rzędu. Niech \bold Z będzie konglomeratem spojrzeń w skonstatowanym alfabecie \tau zaś niech T\subseteq \bold Z będzie niekontradyktoryczną hipotezą w owym sama języku. Relację dwuargumentową \equiv na plonie \bold Z potężna wstąpić w poprzek skonstatowanie

\varphi\equiv\psi wtedy operacja logiczna przeciwnie wobec tego, jakT\vdash\varphi\Leftrightarrow\psi.

Wówczas \equiv istnieje przypowieścią równoważności na składzie \bold Z. Podobnie jakże wcześniej:

[\varphi] \cup [\psi] := [\varphi\vee\psi],
[\varphi] \cap [\psi] := [\varphi\wedge\psi],
\sim[\varphi] := [\neg\varphi].

Można pokazać, że (\bold Z/\equiv,\cup,\cap,\sim,[\psi\wedge\neg \psi]_\equiv,[\psi\vee\neg \psi]_\equiv) jest algebrą Boole'zaś.

Własności

Niech \mathbb B=(B,\cup,\cap,\sim,0,1) będzie algebrą Boole'tudzież. Dla wszelkich a,b\in B przebiega:

 a \cup a = a\
 a \cap a = a\
 a \cup 0 = a\
 a \cap 1 = a\
 a \cup 1 = 1\
 a \cap 0 = 0\
 \sim 0 = 1\
 \sim 1 = 0\

sprawiedliwa De Morgana:

 \sim (a \cup b) = (\sim a) \cap (\sim b)\
 \sim (a \cap b) = (\sim a) \cup (\sim b)\

dwoiste zaprzeczenie:

 \sim (\sim a) = a\

Uporządkowanie

W zbiorze B\; wdraża się następstwo boole'owski \leqslant:

a\leqslant bw takim razie również lecz wciąż wobec tego, kiedy a\cap b=a

Tak zdefiniowana przypowieść \leqslant istnieje strzępkowym etapem na zbiorze B\;. Zbiór B\; z relacją ≤ jest kratą rozłączną.

Ideały, algebry ilorazowe także homomorfizmy

Niepusty klasa I\subseteq B istnieje wzorem w algebrze \mathbb B, pod warunkiem są zaspokojone następujące dubel zadatek:

\big(\forall a,b\in I\big)\big(a \cup b\in I\big), zaś
\big(\forall a \in B, b\in I\big)\big((a\leqslant b)\ \Rightarrow\ (a\in I)\big).

Każdy ideał obejmuje część 0\;. Ideał, kto niemu brzmieje elementu 1\;, oznaczany istnieje wzorem obowiązującym. Jedynym nieakuratnym ideałem jest jednakowe B\;.

Pojęciem dwojakim jest zrozumienie filtru: niewolny urodzaj F\subseteq B jest filtrem w algebrze \mathbb B, gdyby:

\big(\forall a,b\in F\big)\big(a\cap b\in F\big)

oraz

\big(\forall a\in F,b\in B\big)\big((a\leqslant b)\ \Rightarrow\ (b\in F)\big).

Każdy filtr obejmuje część 1\;. Filtr, który niego opiewa pierwiastka 0\;, określany jest filtrem należytym. Jedynym nieważnym filtrem istnieje bliźniacze B\;.

Niech I\subseteq B będzie właściwym wzorem w algebrze \mathbb B. Niech \approx_I będzie relacją dwuczłonową na B\; taką, iż

a\approx_I b w takim przypadku dodatkowo dopiero co wówczas gdy (a\cap (\sim b)) \cup (b\cap (\sim a)) \in I.

Wówczas \approx_I istnieje bajką równoważności na B\;. W plonie B/\approx_I odmian abstrakcji tej bajki można podać definicję postępowania \vee,\wedge,\neg:

[a] \vee [b] := [a\cup b],
[a] \wedge [b] := [a\cap b],
\neg [a] := [\sim a].

Pokazuje się, że powyższe definicje są ważne (tzn. konsekwencja operacji oną podlega od asortymentu plenipotentów z klasy abstrakcji) również iż (B/_\approx_I,\vee,\wedge,\neg,[0],[1]) jest algebrą Boole'oraz. Algebra owa jest określana algebrą ilorazową także jest zwana na wskroś \mathbb B/I.

Niech \mathbbB^* := (B^*,\cup^*0,\cap^*,\sim^*,0^*,1^*) będzie algebrą Boole'i a niech h : B\to B^* będzie pozycją odwzorowującą B\; w B^*\;. Mówimy, iż stanowisko h istnieje homomorfizmem algebr Boole'zaś, jeśliby chroni ona działania w algebrze, tzn. dla każdych a,b\in B występują trzy równości:

h(a\cup b)=h(a) \cup^*\; h(b),
h(a\cap b)=h(a)\cap^* h(b),
h(\sim a)\; = \sim^* h(a).

Jeśli specjalnie h\; jest funkcją dwustronnie homologiczną z B\; na B^*\;, ten obowiązek h\; zatytułowana jest izomorfizmem algebr Boole'a.

Jeśli I\; istnieje ideałem w algebrze \mathbb B, owe odwzorowanie a\mapsto [a]_\approx_I:\mathbb B\to \mathbb B/I istnieje homomorfizmem.

Jeśli \mathbbB^* := (B^*,\cup^*,\cap^*,\sim^*,0^*,1^*) istnieje algebrą Boole'zaś również h:B\to B^* istnieje homomorfizmem na B^*\;, owo h^-1(0^*)\; istnieje ideałem w algebrze \mathbb B tudzież algebra ilorazowa \mathbbB/h^-1(0^*) istnieje izomorficzna z \mathbbB^*.

Autodualność

Niech \mathbb C=(B,\cap,\cup,\sim,1,0) (operacje \cup oraz \cap zostały zastąpione gruntami, jednakowo wzorem odporne 0 koniunkcja 1). Wtedy plus \mathbb C istnieje algebrą Boole'natomiast izomorficzną z wyjściową algebrą \mathbb B. Kanoniczny paralelizm d owych dwu algebr istnieje swoją lokalną odwrotnością (istnieje inwolucją składu B) także jest ustalony krojem:

d(x) :=\; \sim x

na rzecz dowolnego x \in B.

Algebry nieskrępowane

Algebra Boole'oraz \mathbb B jest wakująca, chyba że nierówno zbiór X\subseteq B moja następującą mienie:

na rzecz wszystkiej algebry Boole'zaś \mathbbB^* :=(B^*,\cup^*,\cap^*,\sim^*,0^*,1^*) i wszystkiego odwzorowania f : X\to B^* egzystuje skrzętnie jeden homomorfizm h : B\to B^* z algebry \mathbb B w algebrę \mathbbB^*, przedłużający f\; (oznacza to taki, że h\upharpoonright X=f).

Zbiór X\subseteq B o cech zaprezentowanej ponad jest wskazywany zestawem suwerennych generatorów algebry \mathbb B. Jeśli siła zespołu X\; istnieje \kappa\;, owe paktujemy, że \mathbb B istnieje nieograniczoną algebrą Boole'a z \kappa\; generatorami.

Skończona algebra Boole'oraz istnieje swobodna wówczas koniunkcja na to samo w owym czasie, gdy ma ona 2^2^n\; podzespołów (na rzecz n=0,1,2,\ldots). Algebra siły 2^2^n\; jest izomorficzna z ścierwem wszelkich podzbiorów plonu z 2^n\; czynnikami a jako taka ma n\; nieograniczonych generatorów.

Nieskończona przeliczalna algebra Boole'oraz jest pusta w tamtym czasie oraz jeno wówczas, gdy jest bezatomowa, tzn. ktoś niezerowy podstawy algebry brzmieje przynajmniej dwie odmienne niezerowe marginesy algebry. W zapisie formalnym: (\forall b\in B\setminus\0\)(\exists a\in B\setminus \0\)(a\leqslant b\ \wedge\ a\neq b)

Zupełne algebry Boole'i

Działania nieprzebrane

Ponieważ w algebrze Boole'a jest ciąg urywkowy, to na rzecz zespołu A\subseteq B wpływowa rozważać jego kresy (które istnieją wielbić panu).

Jeśli dwuczłonowe operacje algebry Boole'zaś są zwane za pośrednictwem \cap,\cup (do tego stopnia jakim sposobem w tym punkcie), ten skraj szczytny zbioru A\; (jak egzystuje) istnieje oznaczany za pomocą \bigcup A, i jego obrzeże niższy (kiedy egzystuje) istnieje nazywany na mocy \bigcap A. Jeśli aliści znakami na rzecz tych operacji są +,\cdot, to krawędź świadczone są wskroś \sum A, \prod A.

Dla konglomeratu daremnego:

\bigcup \varnothing = 0 a \bigcap \varnothing = 1.

Zakładając znajdować się właściwych końców, następują wzory de Morgana:

\sim\bigcup A = \bigcap\\sim a:a\in A\ plus \sim\bigcap A = \bigcup\\sim a:a\in A\.

Ponadto, jeżeli \varnothing\neq A\subseteq B, ten:

 • b=\bigcup A wtedy i z trudem wobec tego, podczas gdy
(\forall a\in A)(a\leqslant b) plus
\big(\forall c\leqslant b\big)\big(c\neq 0\Rightarrow (\exists a\in A)(a\cap c\neq 0)\big),
 • b=\bigcap A w takim przypadku dodatkowo ledwo więc, jak
(\forall a\in A)(b\leqslant a) oraz
\big(\forall c\neq 0\big)\big(c\cap b=0\Rightarrow (\exists a\in A)(c\cap (\sim a)\neq 0)\big).

Zupełność

Następujące dwie zdania są synonimiczne na rzecz algebry Boole'natomiast \mathbb B:

 • każdy z osobna podzbiór \mathbb B ma granica koturnowy;
 • wszystek podzbiór \mathbb B ma skraj dolny.

Algebry, w których każdy skład moja obrzeże wysoki (tzn. takie dla jakich uporządkowanie boole'owski \leqslant istnieje dokumentny), są wskazywane wnikliwymi algebrami Boole'tudzież. Zupełne algebry Boole'tudzież są spektakularnie poprawne w hipotezy forsingu; są one temuż przykładami krat dokładnych.

Niech \kappa\; będzie liczebnością zasadniczą, a \mathbb B będzie algebrą Boole'natomiast. Powiemy, iż algebra \mathbb B jest \kappa-pełna, jeżeli każdy z osobna kompilacja A\subseteq B sił mniejszej aniżeli \kappa\; moja dekadencja koturnowy (tzn. \bigcup A istnieje ilekroć 0<|A|<\kappa\;). Równoważnie: algebra \mathbb B jest \kappa\;-totalna w owym czasie plus ledwie w takim przypadku, gdy wszystek zbiór A\subseteq B, o miar mniejszej niżże \kappa\;, ma zmierzch dolny (tzn \bigcap A). Algebry \aleph_1-całe są tymiż tytułowane algebrami \sigma-dokumentnymi.

Jeśli \mathcal B jest \sigma-truchłem borelowskich podzbiorów prostolinijnej faktycznej (oraz zatem istnieje owo \sigma-wnikliwa algebra Boole'zaś) tudzież \mathcal K, istnieje rodziną każdych plonów A\in \mathcal B, jakie są dziewiczej jakości, ten \mathcal K jest ideałem w algebrze \mathcal B zaś algebra ilorazowa \mathcal B/\mathcal K jest prawdziwa. Podobnie dla familij \mathcal L każdych borelowskich urodzajów wielkości pustka.

Zbiory niezależne

Podzbiór X algebry Boole'tudzież \mathbbB określany istnieje niepodrzędnym, gdy dla dowolnych urodzai gotowych \x_1, \ldots, x_n\, \y_1,\ldots, y_m\\subseteq X

x_1\cap x_2\cap \ldots\cap x_n\cap (\sim y_1)\cap (\sim y_2)\cap \ldots+(\sim y_m)=0.

Do imponujących deklarowań dotyczących zespołów niepodległych w algebrach Boole'oraz obstają:

 • zatwierdzać Fichtenholza-Kantorowicza,
 • podtrzymywać Balcara-Franka.

Funkcje zasadnicze

W próbowaniach i opisach algebr Boole'natomiast często korzysta się funkcji pryncypialnych. Przykładami takich zależności podstawowych są następujące role.

 • Celularność c(\mathbb B) algebry Boole'a \mathbb B jest to supremum amplitud antyłańcuchów w \mathbb B.
 • Długość \rm length(\mathbb B) algebry Boole'oraz \mathbb B owe
\rm length(\mathbb B)=\sup\big\:A\subseteq \mathbb B istnieje ciągiem \big\
 • Głębokość \rm depth(\mathbb B) algebry Boole'natomiast \mathbb B owe
\rm depth(\mathbb B)=\sup\big\ .
 • Nieporównywalność \rm Inc(\mathbb B) algebry Boole'tudzież \mathbb B owe
\rm Inc(\mathbb B)=\sup\big\ .
 • Pseudo-ekwipunek \pi(\mathbb B) algebry Boole'a \mathbb B ten
\pi(\mathbb B)=\min\big\:A\subseteq \mathbb B\setminus \0\ zaś \big(\forall b\in B\setminus \0\\big)\big(\exists a\in A\big)\big(a\leqslant b\big)\big\.

Reprezentacja

Twierdzenie Stone'a o reprezentacji algebr Boole'oraz paktuje, że wszystka algebra Boole'tudzież istnieje izomorficzna z pewnych ciałem składów (manipulowanym jak algebra Boole'natomiast). Dokładniej mówiąc, algebra Boole'a \mathbb B jest izomorficzna z zgromadzeniem nieotwarciem-domkniętych podzbiorów przestrzeni ultrafiltrów na \mathbb B, tzw. przestrzeni Stone'i algebry \mathbb B. Twierdzenie Stone'i onym zdoła znajdować się udowodnione tuż przy używaniu na to samo ZF – zmusza ono zaprojektowania spolegliwej tężyzn aksjomatu asortymentu (rozszerzalności wzorów w algebrach Boole'tudzież aż do wzorów głównych).

Każda kompletna algebra Boole'a istnieje izomorficzna z pełnym konglomeratem potęgowym (P(X), \cup, \cap, ^\prime, \varnothing, X) na rzecz jakiemuś X.\;

Historia

Nazwa „algebra Boole'i” wywodzi od momentu nazwiska George'a Boole'i (1815–1864), angielskiego matematyka-autodydakty. Wprowadził mąż algebraiczne ujęcie logiki matematycznej w nieobszernej profesyj The Mathematical Analysis of Logic (Matematyczna analiza logiki), zamieszczonej w 1847 roku. W późniejszej książce The Laws of Thought (Prawa intencjonalności), wydanej w 1854, Boole formułuje rafa w wybitniej dostrzegły sposób, zauważając dualność operacji ∪ zaś ∩. Dalszy zwiększenie algebra Boole'oraz zawdzięcza Williamowi Jevonsowi tudzież Charlesowi Peirce'ci, których profesje zamieszczone zostały w lata sześćdziesiątych XIX wierzchu. W 1890 w Vorlesungen (Wykłady) Ernsta Schrökapa pojawia się najważniejszy metodyczny wykład algebry Boole'tudzież natomiast krat rozdzielnych. Dokładniejsze poszukiwania algebr Boole'oraz uraczył Alfred North Whitehead w zakapowanym w 1898 roku dziełu Universal Algebra (Algebra plenarna). Algebra Boole'i jak aksjomatyczna konstrukcja algebraiczna pojawiła się w 1904 roku w produkcjach Huntingtona. Garrett Birkhoff w Lattice Theory (1940) rozciągnął teorię krat. W latach sześćdziesiątych Paul Cohen, Dana Scott zaś inni uzyskali szczegółowe rezultaty w dziedzinie logistyk matematycznej plus aksjomatycznej teorii zespołów, używając z metody forsingu osadzonej w teorii algebr Boole'i.

Pierścienie Boole'i

Z pojęciem algebry Boole'a scalone jest termin pierścienia Boole'oraz. Pierścień Boole'zaś to koło przemienny z jedynką (P,\oplus,\odot,0,1), w jakim propagowanie realizuje warunek

a\odot a=a na rzecz wszelkiego fragmentu a\;.

W pierścieniu Boole'natomiast wszystek szczegół jest szeregu 2, owo oznacza spełnia parytet: a \oplus a = 0. Dowód:

a \oplus a \oplus a \oplus a =(a\odot a)\oplus (a\odot a)\oplus (a\odot a)\oplus (a\odot a)=(a \oplus a) \odot (a \oplus a) = a \oplus a

zatem a \oplus a = 0.

Wynika z tej przyczyny, iż:

a \odot (1 \oplus a) = 0 natomiast a \oplus (1 \oplus a) = 1.

Niech \mathbb B=(B,\cup,\cap,\sim,0,1) będzie algebrą Boole'a. Jeżeli w konglomeracie B\; obliczy się operację wariancji obustronnej \oplus za pomocą

a \oplus b = (a\cap (\sim b))\cup(b\cap (\sim a)),

ten (B,\oplus,\cap,0,1) będzie pierścieniem Boole'i; zbyt rozsiewanie \odot przejmuje się \cap.

I na odwrot – niech (B,\oplus,\odot,0,1) będzie pierścieniem Boole'zaś. Jeżeli zdefiniuje się operacje \cup,\cap tudzież \sim na B\; dzięki

a\cup b=(a\oplus b)\oplus (a\odot b), a\cap b=a\odot b a \sim a=1\oplus a,

to \mathbb B:=(B,\cup,\cap,\sim,0,1) będzie algebrą Boole'oraz spełniającą

a \oplus b = (a\cap (\sim b)) \cup (b\cap (\sim a)).

Zobacz tęż

 • posada boolowska
 • mięso składów
 • obstawać Stone'natomiast
 • monadyczna algebra Boole'tudzież

Bibliografia

 • Zofia Adamowicz, Paweł Zbierski: Logic of mathematics. A modern course of classical logic. Nowy Jork: A Wiley-Interscience Publication. John Wiley & Sons, Inc., 1997, partia: Pure and Applied Mathematics. ISBN 0-471-06026-7.
 • Garrett Birkhoff, Thomas C. Bartee: Współczesna algebra traktowana. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983, szereg: Matematyka dla Politechnik. ISBN 8301045604.
 • Thomas Jech: Set theory. Berlin: Springer-Verlag, 1997. ISBN 3-540-63048-1.
 • Winfried Just, Martin Weese: Discovering modern lufy theory. T. 2: Set-theoretic tools for every mathematician. Providence, RI: American Mathematical Society, 1997. ISBN 0-8218-0528-2.
 • Sabine Koppelberg: Handbook of Boolean algebras. J. Donald Monk a Robert Bonnet (red.). T. 1,2,3. Amsterdam: North-Holland Publishing Co., 1989. ISBN 0-444-70261-X.
 • Kazimierz Kuratowski, Andrzej Mostowski: Teoria palety: jak jeden mąż ze wstępem aż do opisowej teorii palet. Wyd. 3. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe (PWN), 1978, partia: Monografie Matematyczne 27.
 • J. Donald Monk: Cardinal invariants on Boolean algebras. Basel: Birkhäuser Verlag, 1996. ISBN 3-7643-5402-X.
 • Helena Rasiowa: Wstęp aż do matematyk modnej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973, partia: Biblioteka Matematyczna t. 30.
 • Roman Sikorski: Boolean Algebras (model 3). Springer Verlag; Ergebnisse dery Mathematik und ihrer Grenzgebieterok. Neue Folge. Band 25, 1969 (wyd. 1 – 1960).
 

Chiyoda (1890)

Email Drukuj PDF

Chiyoda (gęb. 千代田?) – dziewiczy krążownik pancerny zbudowany na rzecz Japońskiej Cesarskiej Marynarki Wojennej; jedyny okręt swego typu. Zbudowany z wykorzystaniem stocznię J&G Thomson (później nabywaną za pośrednictwem John Brown & Company) w Clydebank w Wielkiej Brytanii, obsługiwał podczas trzech kampanij: chińsko-japońskiej, rosyjsko-japońskiej także I walki ogólnoświatowej.

Konstrukcja

W 1883 Japończycy zapotrzebowali we Francji krążownik pancernopokładowy "Unebi", który z asumptu zepsutej stateczności zatonął w toku nowego rejsu do kraju. Za pieniądze zdobyte z odszkodowania w środku zatracony w sztormie okręt (więcej niż 1245 tys. jenów) zamyślili złożyć zamówienie następny krążownik, owym razem w stoczni brytyjskiej. Okręt uformowano wedle pomysłów oddanych poprzez Japończyków, niemniej jednak stocznia przedstawiła niewiele odmian, omawianych z kreślarzami.

Krążownik był właściwie niemocarny (2450 tysiąc kilogramów), kredyty na 94,49 m, znaczny na 12,98 m, oblekał się na 4,27 m, optymalnie na 5,19 m; stopień okrętu, odkąd stępek do pokładu wynosiła 7,214 m. Śródokręcie okrętu oszczędzał kredyty na 60 m ciasny burtowy pasek zbrojony ze notoryczni chromowej grubości 114 mm na miarki wodnej, udokumentowany sięgającym od chwili paszcze do rufy pokładem pancernym o grubości od momentu 25 aż do 37 mm (na skosach). Ponadto na linii wodnej, na wykapanej rozciągłości był nienasłoneczniony sznurem przedziałów wodoodpornych przeprowadzonych celulozą. Wnętrze kadłuba podzielono całokształtem na 84 wodoodporne przedziały na rzecz podwyższenia niezatapialności; na śródokręciu korab dysponował dwojakie spód. Jak większość okrętów swojej ery, dysponował taranową dziobnicę.

Okręt kosztował nieco nad milion jenów. Wysokie koszty budów również niezbyt porządne osiągi uprzedni przedmiotem nagany w parlamencie dodatkowo obsługiwały jako dowód do sprowadzania wydatków na marynarkę wojenną. Z przyczyny na wielkość, w marynarce japońskiej "Chiyoda" była zaklasyfikowana w charakterze krążownik III odmian. Klasyfikacja jak krążownik opancerzony istnieje bazująca o odporny zbroja, w pobliżu ociupinę za ciasnych zakresów oraz nadmiernie wartkiego uzbrojenia.

Okręt napędzały dwie maszyn parowe trzykrotnego rozprężania o amplitud indykowanej 5600 hp co dostarczało pierwotnie szybkość perfekcyjną 19 węzłów. Maszyny poprzedni zbliżone (niemniej jednak wydatnie większe) aż do zastosowanych w hiszpańskim niszczycielu "Destructor". Kolejne walce miały średnicę 660, 990 zaś 1448 mm; podskok kafara wynosił 686 mm; każde wałki urządzono w zawory tłoczkowe. Cylindry wspartymi dawny na ramie z rytej ciągli, przynitowanej aż do płyt ze każdorazowi odlewowej. Konstrukcja motorów dysponowała dać możliwość perfekcyjną solidność blisko ofiarowanej powadze, zapewniając równocześnie zbytek obsługi. Maszyny napędzały dwójka wolne nasypy pędne z szybkością aż do 230 obr./maski.

Parę aż do silników uzupełniało szóstka kotłów wariantu lokomotywowego, skonfigurowanych w dwu indywidualnych przedziałach wodoszczelnych (kotłownie odkrywały się przedtem maszynownią). Stalowe, dwupaleniskowe bębny prochy ok. 6 m długości a 2,1 m średnicy; umeblowane dotychczasowy w instalację aż do popychania przeciągu. Po skleceniu, w trakcie przymiarki w 1891 roku korab rozwijał, blisko lansowanym szwungu, natężenie 5675 KM także szybkość 19,5 supła, jednak we wrześniu 1903 sięgał (w pobliżu zwykłym przewiewu) moc 3856 KM operacja logiczna szybkość 17,4 węzła. Zapas węgla wynosił domyślnie 240 lub 330 tona, a optymalny 420 tona. Przewidywane w trakcie budowy zagospodarowanie węgla wobec prędkości gospodarczej 10 supłów dysponowało wywyższyć mniej niżże 12 tonus na dobę, co posiadało dać aspekt ok. 8500 mil morskich (naturalny dziedzina wynosił ślepi. 6000 mm blisko 10 w.).

Pierwotnych szóstka kociołów typu lokomotywowego czyniło ambarasy, zatem w czasie remontu w Kure pośrodku kwietniem 1897 zaś majem 1898 przytoczono je na 12 francuskich bębnów wodnorurkowych wariantu Belleville. Według F.T. Jane'tudzież pyły egzystować one zharmonizowane aż do dającego więcej popiołu japońskiego węgla. Wtedy również opanowano z masztów męczące marsy bojowe dla naprawy równowag.

Uzbrojenie

Plan okrętu z zaznaczonym opancerzeniem natomiast uzbrojeniem

.

Pierwotnie przewidywano uzbroić krążownik w dwie 320 mm haubicy Caneta, pomimo tego obawiając się przeładowania po klęsce "Unebi", zainstalowano lżejsze szybkostrzelne szydełkowała 120 mm, pracy zakładów Armstronga w Elswick. Były ten śmiałe działem strzelające amunicją z łuską (ang. quick firing – QF), przy użyciu czemu prochy niejako sześciokrotnie większą szybkostrzelność przewlekajże dziergała, do których schowano miał w workach (w ciągu czym szła mus przetarcia przegródek zamkowej po wszelkim strzale). Działa pyły sety o rozciągłości 40 kalibrów, obciążały dwie odcienie, hulały 5,5 kg (12 lb) ładunków pyłu, aby wystrzelić pociski ważące 20,5 kg (45 lb) z szybkością wylotową 667 m/s. Według szacunków, w biegu 10 minuty okręt był w nadepnie wystrzelić 300 pocisków o generalnej randze 13 500 funtów, więcej aniżeli trefnie ciężej uzbrojona "Naniwa" (7000 lb)

Działa, osłonięte z trudem pozami, dotychczasowy rozkładane w burtowych sponsonach (z odpryskiem dwu, umiejscowionych indywidualnie na osi okrętu na ryje koniunkcja rufie) plus prochy duże aspekt ostrzału. Wszystkie sformowano na podwalinach kolumnowych. Artylerię śmigłą ustanowiło 14 haubic szybkostrzelnych Hotchkissa kal. 47 mm; na marsach zainstalowano trzy kartaczownice Gatlinga. Okręt miał trzy wyrzutnie torpedowe: jedną na stuka operacja logiczna po jednej na wszystkiej burcie kal. 356 mm rozkoszować się 450 mm.

Służba

Chiyoda w latom 1880.

Okręt pozostawał wydobyty zamawiającemu 1 stycznia 1891 operacja logiczna dopłynął aż do Japonii 11 kwietnia 1891. 5 września 1892 przywódcą okrętu pozostał książę Takehito Arisugawa; 12 grudnia krążownik wsiadł w drużyna miar Eskadry Stałej Gotowości. 26 lutego 1894 dowództwo firm osaczył kmdr Masatoshi Uchida (następny wiceadmirał). Tuż zanim paroksyzmem I walk chińsko-japońskiej okręt został przesłany do Czemulpo (Incheon) w Korei, żeby ubezpieczać japońskie intensywności. Następnie "Chiyoda" wcięła część w potyczce tuż przy ujścia Yalu, gdzie zostawała trafiona żmudnym pociskiem 305 mm. Granat pomyślnie skiksował pręga pancerny obfitością, oraz iż niego był zawalony towarem gwałtownym, wyprzedził na odlot, onemu powodując większych naruszeń. Nikt tejże negacja logiczna zwrócił skrzywdzeń ("Chiyoda" istniała wyłącznym okrętem, który onemu zaniósł w tej potyczce utrat w gościach). Następnego dnia po potyczce, kuter z krążownika dobił zejdą wytykową podkopany i wryty na skałach krążownik "Yangwei".

Podczas operacji zmierzających aż do uzyskania Lüshun (Portu Artura), najważniejszej chińskiej podstawy marynarki wojennej, krążownik asystował przedsięwzięcia armii lądowej. Piechota nadmorska z "Chiyody" jako zwierzchnia wylądowała u dołu Hayankou tudzież zabezpieczała wyładunek miary naczelnych, tudzież w ciągu ataku na centralną zapewniam duży statek morski ostrzeliwał chińskie bastiony. Następnie "Chiyoda" wspierała w oblężeniu Weihaiwei. Po powstrzymaniu kampanii wkroczyła w zawartość eskadry posłanej przeciw Tajwanowi natomiast razem z "Takachiho", "Matsushimą" plus "Naniwą" ostrzeliwała forty kitajskie w ciągu paroksyzmu na Keelung. Po walki tajwańskiej, 28 września 1895, okręt ogarnął kmdr Tsunesaku Itō.

Chiyoda ślepi. 1900

Od 7 maja aż do 28 sierpnia 1903 okręt chronił japońskie romansy, stacjonując w Czyfu (ob. Yantai), i od 29 września 1903 do huku wojny rosyjsko-japońskiej – w Czemulpo (ob. Incheon). Podczas wojen, w latkach 1904–1905 "Chiyoda" pozostała przyporządkowana aż do 6. Dywizjonu 3. Floty. 9 lutego 1904 oparła okręty 4. Eskadry 2. Floty w bitwie przy Czemulpo. Podczas oblężenia Portu Artura 26 lipca 1904 roku wstąpiła na rosyjską maskę i została odpowiedzialnie nadwerężona (7 zabitych, 27 porannych). Okręt odholowano do Dalnego i wyremontowano. 12 stycznia 1905 dowództwo przerwał książę Yorihito Higashifushimi (w rokach 1895-97 był dublerem dowódcy krążownika). Naprawiony korab nadał udział w walce pod Cuszimą, w eskadrze krążowników napastniczych rosyjską obstawa zadnią.

W 1912 "Chiyodę" przeklasyfikowano na korab defensyw wybrzeża II doniosłości. Mimo swojego wieku asystowała w otoczeniu Qingdao na zaczątku I walk ogólnoświatowej, w 1914.

W 1920 przekształcono "Chiyodę" w korab-infrastrukturę na rzecz okrętów podwodnych. Dwa latami powolniej, w kwietniu 1922 skasowano ją z listy armad natomiast ujarzmiono w Kure, aby w 1927 zezłomować. Według porcyj pochodzeń, korab pokryto 5 sierpnia 1927 jako korab-obiekt, pociskami rozmiaru 203 mm japońskich krążowników męczących.

Uwagi

Bibliografia

 • Fred. T. Jane: The Imperial Japanese Navy. Londyn: W. Thacker & co., 1904.
 • Jukichi Inouye: A Concise history of the parność between Japan and China. Osaka dodatkowo Tokyo: Z. Mayekawa tudzież Y. Okura, 1895.
 • Herbert Wrigley Wilson: Ironclads in Action; oraz Sketch of Naval Warfare from 1855 owo 1895. London: S. Low, 1896. (ang.)
 

Stowarzyszenie Wikimedia Polska

Email Drukuj PDF

Stowarzyszenie Wikimedia Polska (WMPL) – krajowe kartel zarejestrowane w listopadzie 2005 roku w Łodzi. Zgodnie ze statutem jego obiektem jest oprzyj organizowania dodatkowo rozwoju wzorców, działających w techniki wiki także opartych na tzw. nieskrępowanych licencjach. W swoistości traktuje owo oprzyj oraz promocji owych modelów, które pozostawały wyznaczone wskroś Wikimedia Foundation, natomiast wskutek tego Wikipedii, Wikisłownika oraz innych. Stowarzyszenie istnieje urzędowym lokalnym dostawcą Fundacji na podwalinie autonomicznej umowy.

Stowarzyszenie obstawało do Koalicji na Rzecz Otwartych Standardów, nieoficjalnego zrzeszenia organizacji plus firmy. Było także współzałożycielem Koalicji Otwartej Edukacji (KOED). Od 2007 roku związek ma przepis OPP. Jego zwierzchnikiem obecnie jest Tomasz Ganicz, w przeszłości w grupa zarządu trafiał w podobny sposób m.in. Piotr Cywiński koniunkcja Piotr Czerniawski. Organizacja zlicza 124 penisów (jakość na listopad 2012).

Za rok skarbowy 2011 syndykat przyjęło z 1% podatku powyżej 500 tys. zł, co w informatorze OPP uplasowało organizację na 115. miejscu.

W 2012 roku Centrum Cyfrowe Projekt: Polska zakwalifikowało syndykat do zgromadzenia „Rakiet życzliwości”, tj. organizacji pozarządowych, których internetowe zasoby, objęte licencją Creative Commons, są kordialne plus zbiorowo ustępliwe.

Działalność

Stowarzyszenie absorbuje się promocją Wikipedii w języku naszym, kaszubskim azaliż śląskim, oraz podobnie innych pomysłów nurtu Wikimedia. Organizuje wielorakiego rodzaju zebrania, warsztaty (w owym fotograficzne), konferencje również akcje promocyjne.

Poza kilkoma broszurami kombinat zamieściło dwie publikacyj: Fryderyk Chopin: Chopin w Wikipedii (ISBN 978-83-931454-4-7) zaś Maria Skłodowska-Curie w Wikipedii (ISBN 978-83-931454-1-6), obejmujące hasła z internetowej encyklopedii w kilku ozorach. Z kolejki w 2006 roku oddano, wraz z wydawnictwem Helion, Wikipedię na DVD. Zarówno publikacji, na miarę plus album dotychczasowy dystrybuowane bezpłatnie.

Stowarzyszenie było dwukrotnie architektem turnieju fotograficznego „Wiki Lubi Zabytki”, będącego regionalną wersją międzynarodowego quizu „Wiki Loves Monuments”. Konkurs liczył na zdejmowaniu obiektów, które zagoszczą w indeksie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pierwszy konkurs, jaki pokonał się w 2011 zostawał napisany aż do Księgi rekordów Guinessa ze powodu na dużą liczbę zameldowanych do wkładu obleceń. Wcześniej, gdyż w 2009 Stowarzyszenie urządzało i krajowy konkurs fotograficzny „Wikipstryk”.

Od 2009 roku syndykat urządza coroczne wycieczek poniżej wymienią Wikiekspedycja, jakich zamiarem jest wykuć fotograficznej dokumentacji Polski. Wykonane opasienia podadzą potem m.in. do naświetlania towarów w Wikipedii. Dotychczas zgromadzono w ten procedura swobodnie 15 tys. fotografii.

Stowarzyszenie finansuje dodatkowo, w ramach stypendium, udział kilkunastu edytorów algorytmów Wikimedia (z Polski tudzież krajów Europy Środkowej również Wschodniej) w międzynarodowej rady Wikimania.

Linki peryferyjne

 • Strona przymierza
 

Walka Jacka Dempseya z Luisem Ángelem Firpo

Email Drukuj PDF
Dempsey przypada po razach Firpo zbytnio linek. Obraz George'i Bellowsa „Dempsey także Firpo” (1924)

Walka Jacka Dempseya z Luisem Ángelem Firpo – bokserska kampania o zawodowe przewaga światem w wadze przykrej pośrodku Jackiem Dempseyem i Luisem Ángelem Firpo, jaka przeszła się 14 września 1923 roku na stadionie Polo Grounds w Nowym Jorku. Dempsey (opiekun tytułu) zwalczył Firpo na mocy nokaut w 57. sekundzie pozostałej rundy. Mimo że pojedynka żył całościowo dopiero 3 minuty operacja logiczna 57 sekund, w jego trakcie odnotowano aż 11 nokdaunów dodatkowo jest gorsza połowa honorowany zbyt jedną z najważniejszych i najbardziej dramatycznych bitw w bajek pięściarstwa. Przyczynił się aż do szycht w regulaminach regulujących profesjonalny kojec (w specyfiki do wtajemniczenia absolutnego wymogu stosowania tzw. zasad neutralnego narożnika), natomiast także aż do popularyzacji tego sportu w USA również Argentynie.

Tło

Dempsey

28-niezaangażowany Amerykanin Jack Dempsey, przystępując do tej bitwy, był nie dający się zdobyć od intymnie 5 laty, w trakcie jakich znokautował 14 z 17 swoich przeciwników. W sumie uzasadniał się bilansem 59 zwycięstw, 4 klęski a 9 remisów. Mistrzostwo świata powagi dokuczliwej zyskał w naskórkowej, wprawdzie prostackiej wojnie przeciwko Jessowi Willardowi, jaka odbyła się 4 lipca 1919 roku. Następnie czterokrotnie konsumuje utrzymał, w tym przeciw innej obfitej gwiazdy dotychczasowego pięściarstwa, mistrzowi powagi półciężkiej, Georges'owi Carpentierowi. Dempsey zdominował swoją kategorię wagową do owego szczebla, że wydobycie mu w Ameryce zacnego rywala powodowało potężne przeszkody, zaś niecodzienny bokser, jaki zarabiał do tej pory na to dysponowano − Harry Wills, był pomijany ze asumptu na czarny kolor piłek. Z tego asumptu protektor Tex Rickard zamyślił zapożyczyć po pięściarza zza USA. Wybór upasł na Argentyńczyka Luisa Ángela Firpo.

Firpo

Niespełna 29-mało gorliwy Firpo był koncesjonowany, bliźniaczo jak na przykład Dempsey, w ciągu jednego z najtrwalej uderzających pięściarzy swej ery. Był zawodowym brygadzistą Ameryki Południowej, niezwyciężonym w 20 minionych bitwach, z jakich 18 pokrzyżował za pośrednictwem nokaut. Na swoim koncie dysponować zwycięstwa m.in. ponad Willardem oraz dotychczasowym pretendentem do tytułu, Billem Brennanem. Był mniej rasowy (saldo wojny: 25-2-0) tudzież istotnie chwiejniej wyszkolony fachowo od chwili Dempseya, jakkolwiek mieć nad gorsza połowa dominację potęgi także zadatków konkretnych − był 10 kg cięższy koniunkcja 4 cm wyższy (ważąc poufale 100 kg tudzież mierząc 189 cm, był jednym z większych pięściarzów swych okresów). W USA zalecano go jak „Dzikiego buhaja z pampasów” oraz nazywano w prasie w charakterze najgroźniejszego również najbardziej zwierzęcego z dawnych konkurentów szefa.

Zakontraktowany na 15 rund pojedynka ukończył się wieczorem 14 września 1923 roku na baseballowym stadionie Polo Grounds w Nowym Jorku. Dzięki zręcznie przeprowadzonej walki reklamowej zaszłość napawało się obszernym zaintrygowaniem w USA, natomiast oraz − ze powodu na owo, iż po raz najlepszy latynoski bokser zwalczał o przewaga świecie najbardziej renomowanej kategorii wagowej − w Ameryce Południowej. Na łamach New York Tribune posłużono się nawet porównaniem, iż „bliźniacze wola mogłaby wzbudzić wyłącznie potyczka George'zaś Washingtona z Simónem Bolívarem”.

Bilety na potyczkę zostawały wyprzedane w ciągu pół godziny. Popyt był ano mocny, że wioząca przeszłą pulę przepustek ciężarówka pozostawała uderzona na skroś dusić. Sytuację osłabiła wówczas interwencja policji. W sumie na trybunach zasiadło ślepi. 88 000 obserwatorów − co było wielkością przewyższająca pozwalaną dotychczasowo za rekordową z walki Dempseya i Carpentiera. Wpływy z toż na to samo sprzedaży biletów butny 1 188 603 dolców. Firpo trwał gażę 156 000 baksów, oraz broniący tytułu Dempsey 509 000 dolarów. Amerykanin był ulubieńcem bukmacherów w związku 3 aż do 1.

Walka mogła toż w ogóle onego wejść do skutku. Przy przyczyny biurowego rozpatrywania prowadzący śledztwo bokserów konował spostrzegł, iż śliski łokieć Firpo istnieje napuchnięty, diagnozując pęknąć wielbić poróżnienie kości. Oznaczało to niezbędność wycofania pojedynku. Dr William Muldoon, fallus Komisji Medycznej Stanu Nowy Jork, orzekł lecz, iż doszło ostatkiem sił do skręcenia. Następnie nakręcił bajoro boksera operacja logiczna przyjął go aż do batalii. Firpo opadł bandaże nie wcześniej tuż poprzednio odejściem na ring.

Przebieg

Walka przystąpiła się, dokładnie z przewidywaniami, od czasu krewkiego szturmu asa, kto w swoim charakteru pożądał chybko rozstrzygnąć niestarty. Już po pierwszym wywnioskowanym ciosie nadział się mąż niemniej jednak na kontrę Argentyńczyka, jaki uczciwym sierpowym w skroń tudzież śmierdzącym podbródkowym zawęził go na kolana (był ów wiodący prym nokdaun Dempseya odkąd 1917 roku). Zanim niemniej jednak arbiter ringowy John Gallagher zdążył zapoczątkować kalkulowanie, Dempsey podołał awansować się i ponownie zaczął na rywala, skutkiem czego był pierwotny nokdaun Firpo. Argentyńczyk zarówno bezzwłocznie stanął, wszak niezadługo wysiłkiem począł w lapidarnych odstępach okresu spadać na deskorolki z racji sukcesywnych celnych ciosów. Jego czwarty z poziomu nokdaun pełnomocnictwie zatrzymał bitwę, jak Dempsey popasł go śmierdzącym podbródkowym w koparę − Firpo stanął tylko na „9”. W tym momencie Amerykanin zakończył szanować prawidłowych dewizy a miast po nokdaunie rywala opuścić do zimnego kąta, wystawał ponad przed, czekając, żeby zadać cios migiem, jak ów zdoła się podwyższyć. Sędzia ringowy zaniedbywał owe natomiast w efekcie Firpo jeszcze raz trzykrotnie leżał na deskach.

Dempsey wypadający z ringu

Po siódmym z kolei nokdaunie Argentyńczyka zapasł nieoczekiwany sformułowanie wydarzeń. Firpo odebrał władz i naskoczył asa serią przestronnych razów sierpowych. Kilka z nich nieczysto przybyło w latarnię Dempseya, który zatoczył się operacja logiczna wybył w poprzek liny na stolik, pod ręką jakim siedzieli pismacy, niszcząc w sąsiedztwie owym kwartet machin do zapisywania (powolniej konsumuje odkupił). Żurnaliści włożyli sparaliżowanego boksera z powrotem na ring w momencie, kiedy Gallagher odliczał poprzednio „9”.

Gdy konflikt zbrojny pozostawała odnowiona, Firpo postępował napaść, aczkolwiek Dempsey, instynktownie klinczując, dotrwał aż do końca rundy. Amerykanin ogłaszał znojem, że w ogóle onego pomni, co się działko w owym okresie. W wyrwie, podczas gdy odzyskał uprzednio w całości jaźń, zapytał się nawet swego menadżera: „W której rundzie pozostałem znokautowany?”.

Wraz z gongiem rozpoczynającym drugie starci Firpo załapał na Dempseya, przecież ten zniknął ciosów tudzież skontrował krajowym podejrzanym sierpowym, czego skutkiem był ósmy nokdaun Argentyńczyka. Zdołał mężczyzna zsiąść na „5”. Wkrótce znojem Dempsey dotarł go acz równo w klamrę moralnym sierpowym. Pretendent wywrócił się zaś tym razem został obecnie wyliczony, przegrywając z wykorzystaniem nokaut w 57 sekundzie drugiej rundy.

Reakcje tudzież skutki

Krytykę także ożywione dysput wzbudziła zadanie sędziemu ringowego Johna Gallaghera. W specyfik potępiano mu, iż niemu zareagował na to, że powalonemu Dempseyowi pomogli w powrocie na ring żurnaliści. Co zgodność z rzeczywistością dotychczasowe regule onej uściślały, oznacza to prawa ręka taka jest dozwolona, pomimo tego w łącznym spostrzeżeniu honorowano owe zbyt niedopuszczalne (np. Nat Fleischer, edytor najwyższy „The Ring”, twierdził, że Dempsey powinien był utrzymywać się zdyskwalifikowany). Doprowadziło to mozołem aż do metamorfoz regulaminów tudzież doprecyzowania, że pięściarz musi wrócić na ring o osobistych dynamikach w szwungu 10 sekundy. Ponadto, Gallagher ponadprzeciętnie niezawisły odliczał okres, jaki płynął od momentu momentu nokdaunu oraz spadnięcia Dempseya. Jak później zmierzono, wywyższył on aż 17 sekund. W efekcie sędzia pozostawał odroczony przez Komisję Sportową Stanu Nowy Jork na 5 tygodnia, efektu konfrontacyj tymczasem negacja logiczna przeistoczono.

Znaczne kontrowersje wzbudził samą wydarzenie, że zarówno Dempsey, jak koniunkcja Gallagher, pominęli normę zimnego kąta. Również dotyczące owej kwestii dotychczasowe zasady dawny nieprecyzyjnie sformułowane oraz rezygnowały arbitrom niwa do interpretacji, konstytuowały ponieważ, iż w przypadku nokdaunu zawodnik powinien stworzyć pozór się do neutralnego kąta, a gdyby to onym zapadnie, sędzia może odrzucić zawierzenie. W następstwu walk Dempseya z Firpo nowojorska komitet zmieniła opiewanie owego rozkazu. Od owej pory zanim pięściarz negacja logiczna ukończył aż do neutralnego narożnika, arbiter onej zdołał zapoczątkować zliczania bądź musiał przejąć w tej chwili poczęte. Zasada ta wytrwała się powolniej internacjonalnym standardem, obligatoryjnym do obecnie.

Walka ugruntowała lokalizację Dempseya w charakterze jednej z największych poprzednich gwiazdy ogólnoświatowego sportu, a zarówno zapoczątkowała więcej niż 50-mało gorliwy period rozkwit jankeskiego profesjonalnego boksu, kto stał się pozostałym po baseballu najpopularniejszym sportem w USA. Dempsey wykończył niemniej jednak tytuł 23 września 1926 roku, w jego kolejnej defensywie, na rzeką Gene'tudzież Tunneya. Rok później doszło aż do rewanżu, w czasie jakiego być znakomitość osobliwie sam jeden cieszył frajerem norm obojętnego narożnika. W 7. rundzie wybrnął pan obalić celnymi ciosami Tunneya, jednakże zapomniał ukończyć do kąta plus na mocy kilka chwili sędzia onej zdołał zapoczątkować liczenia. Gdy to w końcu zaszło, Tunney zwyciężył nuże wystarczająco obficie okresu, tak aby się powiększyć. W innym kazusie możliwie zostawałby wypunktowany. Ostatecznie Dempsey przegrał tę wojnę dzięki jednogłośną wolę dodatkowo w konsekwencji zdecydował zatrzymać karierę.

Pomimo klęsk Firpo wrócił do Argentyny w famy bohatera, powszechnie uważano w tamtym miejscu bo, iż pozostał orżnięty dodatkowo ów jemu przylega się tytuł. Ponadto, będąc pierwotnym w gawęd latynoskim zawodnikiem walczącym o zwierzchnictwo świecie w randze syzyfowej, wygrał potworną powodzenie w kompletnej Ameryce Łacińskiej i przyczynił się do legalizacji i popularyzacji zawodowego pięściarstwa w swej ojczyźnie. Z tego względu zatytułowany jest „tatą argentyńskiego boksu”. W zamysłu upamiętnienia walki, jaka w Argentynie prestiżowa istnieje jak „starcie stulecia”, doba 14 września pozostawał ustanowiony w tym skraju „Dniem Boksera” (Dínatomiast del Boxeador). Po bitwy z Dempseyem Firpo stoczył nadal 6 pojedynków, po czym w 1926 roku wycofał z dalszego czczenia boksu (onymi licząc zwięzłego, nieudanego powrotu w 1936 roku). Następnym argentyńskim bokserem wersji kłopotliwej, który trwał okazję walk o zawodowe mistrzostwo światem, był nie wcześniej Oscar Bonavena − w 1968 roku.

Dempsey koniunkcja Firpo dosięgnęli się ponownie w 1954 roku na szczegółowej gali bokserskiej w Buenos Aires, w ciągu jakiej pozostali przyznani na skroś prezydenta Argentyny Juana Peróna pamiątkowymi złocistymi orderami. Dempsey wyznał wobec tego zbiorowo: „W mym skraju bokser, który w trakcie bitwy opróżnia ring − zaś ja go odszedłem − przegrywa. W sercu strzelałem, iż to Firpo pozostawał mistrzem światem wszechwag”.

Dzięki niepowszedniemu przebiegowi zaś dramaturgii pojedynku − w swoistości jego głównej rundy − komparatystyka pośrodku Dempseyem natomiast Firpo dopuszczana jest za jedną z najlepszych operacja logiczna najwybitniej ekscytujących walk w gawędy boksu. W 1950 roku Associated Press proklamowała ją najwybitniej tragicznym sportowym wydarzeniem I połowy XX wieku.

Zobacz podobnie

 • Lista walki o bokserskie panowanie świecie w powadze męczącej

Linki zewnętrzne

 • Zapowiedź potyczek w „TIME” z 10 września 1923 roku (ang.)
 • Jack Dempsey vs. Luis Angel Firpo w Boxrec (ang.)
 

2004 w rozrywkach komputerowych

Email Drukuj PDF

Ten paragraf odtwarza właściwe wydarzenia w 2004 roku w grach komputerowych plus wideo. Zobacz samej: Historia rozrywki komputerowych.


Wydarzenia

 • 20 stycznia – Wired Vaporware Awards dało pierwotną premię "Ponadczasowej Nagrody Osiągnięć" ("Lifetime Achievement Award") dla Duke Nukem Forever.
 • 4 marca – Academy of Interactive Arts & Sciences otwiera siódme Interactive Achievement Awards; Peter Molyneux zostaje wprowadzony do AIAS Hall of Fame
 • 22-26 marca – Game Developers Conference rozpoczyna czwarte Game Developers Choice Awards zaś szóste Gama Network Independent Games Festival (IGF)
 • 5 listopada – Nobuo Uematsu opuszcza ze Square Enix i pozostanie nieskrępowanym strzelcem, zakładając krajową firmę wymienioną Smile Please.

Wydane zabawy

 • 2 marca – Ninja Gaiden dla Xbox
 • 23 marca – Sonic Heroes
 • 23 marca – Far Cry (Crytek)
 • 3 sierpnia – id Software drukuje Dooma 3 po czterech latkach wyrabiania
 • 21 września – Star Wars Battlefront (Pandemic Studios/LucasArts)
 • 22 września – Katamari Damacy zostaje przekazane. Uważana jest wewnątrz jedną z najniezwyklej nowych gier w poprzednich latach.
 • 29 października – Grand Theft Auto: San Andreas (Rockstar North)
 • 9 listopada – Microsoft kapuje Halo 2
 • 15 listopada – Metroid Prime 2: Echoes (Retro Studios)
 • 16 listopada – Po pięciu rokach produkcji Valve Software przeleje Half-Life 2
 • 17 listopada – Konami kabluje Metal Gear Solid 3: Snake Eater
 • 21 listopada – Nintendo uruchamia sprzedaż konsoli DS w Stanach Zjednoczonych
 • 23 listopada – Blizzard Entertainment roni World of Warcraft w nordowej Ameryce, Australii tudzież Nowej Zelandii. Gra wyprzedaje się w powyżej 240 tysiącach powtórki w ciągu jednego dnia, osiągając największą sprzedaż pośród zabaw sypniętych na kompy osobiste.

Biznes

 • 12 stycznia – Ubisoft przyswaja Tiwak.
 • Luty – EA zrzesza się, przenosząc nie sposób Maxisa zaś bliźniacze Origin Systems aż do swej central w Redwood Shores w Kalifornii.
 • Marzec – Microsoft twierdzi, iż XNA, sukcesor DirectX będzie domyślnym otoczeniem programistycznym dla Microsoft Windows Vista operacja logiczna Xenon.
 • 6 kwietnia – Midway Games przedsiębierze Surreal Software.
 • Maj – Firma Sammy kupi wkłady pozwalające na kuratelę Sega Corporation za o tyle o ile 1,1 miliarda dolarów tworząc nowiuteńką firmę, "Sega Sammy Holdings Inc", jedną z największych firmy związanych z rozrywkami na światu.
 • 30 sierpnia – Acclaim informuje upadłość.
 • 11 października – Midway Games dotyka Inevitable Entertainment zaś zastępuje jego wymienię na Midway Studios Austin.
 • 30 listopada – Midway Games dotyka Paradox Development.
 • 13 grudnia – Electronic Arts wykupiło cnotliwa do szalenia marek NFL na mocy 5 następnych latom.
 • 20 grudnia – Electronic Arts nabywa 20% wkładów w jednostce Ubisoft.

Trendy

W 2004 roku istotna sprzedaż sprzętu, gry dodatkowo akcesoriów aż do gry dumna w Stanach Zjednoczonych 9,9 mld dolarów (w 2003 10 mld). Całkowita sprzedaż wzrosła o 8 odsetki od byłego roku wynosząc 6,2 mld. Sprzedaż gier na alegoryczne konsole po razu jednego główny przeszła 1 mld dolarów. Sprzedaż instrumentu opasła o 27 odsetki.

Konsole gry wideo

Dominującymi konsolami uciech wideo w 2004 roku egzystować:

 • Nintendo GameCube
 • Microsoft Xbox
 • Sony PlayStation 2
  • 23 marca Sony zadenuncjowało krążek nieporuszony na rzecz PlayStation 2
  • 1 listopada wydana zostawała w Japonii trzecia gatunek PlayStation 2 (makieta SCPH-70000)

Przenośne konsole zabawy wideo

Dominującymi symbolicznymi konsolami uciechy w 2004 roku ówczesny:

 • N-Gage
 • Nintendo Game Boy Advance SP

Nokia traci innowacyjną odmianę początkowego N-Gage'oraz, nazwaną N-Gage QD. Nintendo zdradza konsolę DS 21 listopada w Stanach Zjednoczonych. W Japonii Sony 12 grudnia donosi PlayStation Portable.

Sprzedaż zabawy komputerowych

 
«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Jeśli chcesz
kupić
lub wynająć
stronę internetową

napisz!

info@oknawwa.net

Kalendarium


Jeśli chcesz kupić lub wynająć tę stronę internetową napisz!

info@oknawwa.net

Nasze projekty